Eigen onderzoek

2020-2021 soortenjaren Kleine Wielen

In de jaren 2020 en 2021 is het de bedoeling om tenminste 2500 soorten vast te stellen in natuur- en recreatiegebied de Kleine Wielen. Dit intiatief komt van de FFF (Fryske Feriening foar Fjildbiology) dat dit in de vorm van natuurexcursies wilde organiseren. Helaas is dat onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. Echter iedereen met een account op Waarneming.nl kan meedoen aan de doelstelling, door alles wat men waarneemt in te voeren op de site. De huidige stand van zaken kan men vinden op https://waarneming.nl/bioblitz/fff-soortenjaren-kleine-wielen/

Potvalonderzoek Leeuwarder Bos

In december 2017 zijn er in het Leeuwarder Bos tien potvallen ingegraven in verschillende percelen. Het doel was meervoudig, namelijk 1) om een jaarrond potvalmeting te kunnen uitvoeren waarbij ook beestjes gevangen worden die op geen enkele andere wijze te bekijken zijn; 2) tevens hopen wij op deze wijze de effecten van de storm uit 2013 en werkzaamheden in 2014/2015 te meten aan de bosbodem ecologie; 3) nieuwe soorten voor het bos vast te stellen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk insecten op naam te brengen, waarvan de ecologie wordt uitgezocht, al ligt de focus op loopkevers en opvallende (grotere) insecten.
Helaas is dit onderzoek gestopt. Door het kwijtraken van enkele potvallen door onder andere vandalisme, is het onderzoek halverwege 2017 beëindigd. Wellicht dat het nogmaals wordt opgepakt in de nabije toekomst.

Kevers op schors - Leeuwarder Bos

Na aanleiding van een onderzoek uit 2002 uit Noord-Brabant waarbij men 's nachts in de winter met zaklamp de schors van bomen afspeurde op zoek naar kevers, is een soortgelijk onderzoek ook gestart in het Leeuwarder Bos. Uit het onderzoek dat als voorbeeld dient, is gebleken dat er 's winters nog veel keversoorten actief zijn, ook soorten die zeldzaam worden geacht. De meeste entomologen (mensen die kevers zoeken) doen dit niet in de winter, waardoor er van sommige soorten vrij weinig bekend is. Het onderzoek toonde aan dat het wel degelijk loont om in de winter op zoek te gaan. Het onderzoek uit 2002 is hier te lezen.

Stormschade Leeuwarder Bos

De storm van 28 oktober 2013 bereikte in Leeuwarden.windsnelheden van 130 km/u. Geen wonder dat er in de in rijtjes aangeplante populieren in het Leeuwarder Bos een geschat aantal van 3000 bomen omviel. Economische schade, maar ecologisch gewin! Dit toekomstige dode hout bood een vorm van natuurontwikkeling die tot dusver ontbrak. In samenwerking met Jeroen Breidenbach, Eric van Hoffen en Tariq Stark heb ik een pleidooi geschreven aan Gemeente Leeuwarden om hen te overtuigen van de voordelen voor natuur door het stormhout te laten. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente uiteindelijk heeft besloten om enkele percelen niet op te ruimen. Deze liggen er nu nog precies zo bij als vlak na de storm, ruig, ondoordringbaar, vol dood hout en een schuilplaats voor wilde dieren.
Het pleidooi is op deze pagina te downloaden.

 

Nachtvlinderonderzoek

In samenwerking met Jeroen Breidenbach heb ik drie jaar lang (2012-2014) onderzoek gedaan naar de aanwezige soorten nachtvlinders in het Leeuwarder Bos. Dit is gedaan op een vaste locatie met een vaste opstelling waarbij de vlinders werden weggevangen en geteld. Over de gegevens die bij dit onderzoek zijn vrijgekomen, hebben we in december 2014 een artikel geschreven.
Dit artikel is op deze pagina te downloaden 

 

Weight: 
3