Soortgericht Onderzoek

Ecobureau Merula kan naar veel soortgroepen onderzoek doen. Bij erg grote projecten of wanneer het noodzakelijk blijkt om een soortgroep te onderzoeken waarmee EM minder ervaring heeft, wordt altijd samenwerking gezocht met andere, bij voorkeur lokale, ecologisch adviesbureaus om kwaliteit te garanderen. Hieronder wordt per soortgroep toegelicht welke ervaring EM hierin heeft en wat EM daardoor voor u kan betekenen.

 

Weight: 
2

Gerelateerde diensten

  • Dag- en nachtvlinders zijn beide belangrijke soortgroepen om metingen aan te verrichten. Wat kan Ecobureau Merula hierin voor u betekenen?

  • Ecobureau Merula kan u helpen met het vaststellen van beschermde soorten reptielen en amfibieën en u adviseren hoe ermee om te gaan.

  • Ecobureau Merula kan u helpen met het vaststellen van beschermde zoogdiersoorten en u adviseren hoe ermee om te gaan.

  • Ecobureau Merula heeft een brede kennis van insecten, zoals kevers, sprinkhanen en libellen en kan deze kennis inzetten bij monitoringsprojecten.

  • Ecobureau Merula kan vleermuisonderzoek uitvoeren zodat duidelijk wordt of er vleermuizen voorkomen in uw project.

  • Ecobureau Merula heeft ervaring met verschillende telmethoden en kan daardoor op de juiste manier de vogelstand in uw gebied meten.